• 13 MRT 17
  Auto niet op slot gedaan en verzekeraar weigert uit te keren

  Auto niet op slot gedaan en verzekeraar weigert uit te keren

  In juni 2015 laat een 74-jarige man zijn auto onafgesloten achter met zijn autosleutels in de auto. Een half uur later wordt deze auto gestolen en een aantal dagen laten in brand gestoken. De auto brand helemaal uit en is ’total loss’. Er wordt een beroep gedaan op de verzekeraar om de schade te vergoeden. De verzekeraar weigert de schade te vergoeden. Als reden geeft de verzekeraar aan dat de 74-jarige man onzorgvuldig heeft gehandeld.

  Feiten

  De eiser was in juni 2015 rond middaguur op zijn akker bezig en had zijn auto bij zijn akker geparkeerd. Hij heeft de Volkswagen Tiguan niet op slot gedaan en heeft de autosleutels in de auto gelaten. Hij dit dit om te voorkomend dat hij de sleutels tijdens zijn werkzaamheden zou verliezen.

  De auto wordt binnen een half uur gestolen en een week later in brand gestoken. De auto brand helemaal uit en is ’total loss’. Delta Lloyd (één van de verzekeraars) taxeert de auto op € 12.500,-.

  Eisen van de 74-jarige eigenaar

  De eiser vraagt de rechter om de verzekeraars te veroordelen de schade te vergoeden ten hoogte van € 12.750,-. Naast deze schade eist hij de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten van € 902,50.

  Verweer verzekeraars

  De verzekeraars betwisten de uitkering, aangezien zij vinden dat de 74-jarige man onzorgvuldig is geweest doordat hij de auto niet heeft afgesloten en de sleutels in de auto heeft gelaten. Hierdoor zijn de verzekeraars ook van mening dat de schade door de brand niet vergoed hoeft te worden.

  Voor de nalatigheid verwijzen de verzekeraars naar de polisvoorwaarden, citaat:

  ……wanneer u voldoende zorg heeft betracht om schade door diefstal, inbraak (of poging tot inbraak), joyriding, verduistering of oplichting te voorkomen. Er is in ieder geval geen sprake van voldoende zorg als het motorrijtuig onbeheerd (daarmee wordt bedoeld zonder direct toezicht van een verzekerde) wordt achtergelaten terwijl:

  – het motorrijtuig onvoldoende is afgesloten en/of;
    – de motorrijtuigsleutels in het motorrijtuig zijn achtergelaten en/of;
      – de motorrijtuigsleutels anders dan in een goed afgesloten ruimte zijn achtergelaten.

  Beoordeling van de rechter

  De rechter staat kort gezegd voor twee vragen.

  – Moet de schade vergoed worden ten gevolge van de diefstal

  – Moet de schade vergoed worden ten gevolge van de diefstal

  Uitkering op basis van diefstal

  Als feit wordt gesteld dat de auto niet was afgesloten en de autosleutels in de auto waren gelaten. Dit handelen wordt expliciet genoemd in de polisvoorwaarden. De rechter bevestigt dat de 74-jarige man onvoldoende zorg heeft gedragen om de diefstal te voorkomen.

  De 74-jarige man kan geen beroep doen op een vergoeding van de schade ten gevolge van de diefstal, aldus de rechter.

  Uitkering op basis van brand

  Deze expliciete bepaling over diefstal is er niet voor de brand. De rechter kan het standpunt van Delta Lloyd e.a. niet volgen waarin ze zeggen dat na de diefstal iedere vorm van verzekeringsdekking ontbreekt. Er is hierover immers niets beschreven in de polisvoorwaarden of algemene voorwaarden. In de voorwaarden staat ook niet dat de eigenaar de auto in bezit moet hebben en de rechter stelt dat een brand een geheel eigensoortig evenement is.

  De rechter oordeelt dan ook dat de uitkering op basis van de schade die is ontstaan door de brand wel vergoed moet worden door de verzekeraars.

  Oordeel

  De rechter veroordeelt de verzekeraar om € 12.750,- te betalen aan de 74-jarige man. Daarnaast worden de verzekeraars veroordeeld om de rente te betalen over dit bedrag, de buitengerechtelijke kosten van € 902,50 en de proceskosten van € 1.199,55.

  Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar de onderstaande link:

  Rechtbank Limburg, uitspraak 08-03-2017, zaaknummer 5332763 cv16-8508

  Tot slot

  Heeft u ook te maken met het feit dat de verzekeraar weigert uit te keren? Dit kan terecht zijn, maar zoals blijkt uit deze uitspraak hoeft dat niet in alle gevallen. In de meeste gevallen zijn de polisvoorwaarden leidend en de interpretatie van deze voorwaarden.

  Vraagt u zich ook af uw verzekeraar uw vordering wel terecht heeft afgewezen? Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat uw mogelijkheden kunnen zijn.

Juristalmere.nl

Vertrouwd en professioneel

Hoofdvestiging
(tevens postadres)
Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Contactgegevens
Tel: 088 1166 550
info@juristalmere.nl
www.juristalmere.nl